Giải Bài 6.20 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số tự nhiên x sao cho: \(\frac{1}{8} \le \frac{x}{{40}} < \frac{1}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về dạng có cùng mẫu số, khi đó, phân số này nhỏ hơn phân số kia khi tử số của phân số này nhỏ hơn tử số của phân số kia

Lời giải chi tiết

Vì \(\frac{1}{8} \le \frac{x}{{40}} < \frac{1}{5}\) nên \(\frac{5}{{40}} \le \frac{x}{{40}} < \frac{8}{{40}}\)

Do đó, \(5 \le x < 8\) nên x \(\in\) {5;6;7}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu