Giải Bài 7.4 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số nguyên x, biết 254,12 < x < 259,7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số nguyên x, biết 254,12 < x < 259,7.

Lời giải chi tiết

Các số nguyên x thỏa mãn điều kiện là: 255; 256; 257; 258; 259.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu