Giải Bài 1.22 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia số gốc O, điểm biểu diễn số tự nhiên a là điểm cách gốc O một khoảng bằng a đơn vị

Lời giải chi tiết

Trên tia số, điểm A biểu diễn số 7, điểm B biểu diễn số 11.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.1 trên 12 phiếu