Giải Bài 2.29 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Số 2 021 có thể viết thành tổng của hai số nguyên tố được không? Vì sao?

Đề bài

Số 2 021 có thể viết thành tổng của hai số nguyên tố được không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Ta thấy 2 021 là số lẻ nên phải là tổng của 1 số chẵn và 1 số lẻ

+ Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất

Lời giải chi tiết

Ta thấy 2 021 là số lẻ nên phải là tổng của 1 số chẵn và 1 số lẻ

Ta có số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên ta chỉ cần xét trường hợp 2 021 = 2 + 2 019

Vì 2 019 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 1 + 9 = 12 ⁝ 3 nên 2 019 ⁝ 3 vì thế 2 019 không phải là số nguyên tố.

Vậy 2 021 không thể viết thành tổng của hai số nguyên tố được.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí