Giải Bài 2.54 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô từ Hoa Lư về Đại La (nay là Hà Nội) năm \(\overline {abcd} \) thuộc thế kỉ thứ XI. Biết \(\overline {abcd} \) là số có bốn chữ số chia hết cho cả 2; 5; 101. Em hãy cho biết vua Lý Thái Tổ đã dời đô vào năm nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm BCNN(2,5,101)

Lời giải chi tiết

Ta có: 2 = 2;

5 = 5;

101 = 101.

+ Không có thừa số nguyên tố chung và có thừa số riêng là 2; 5; 101.

+ Số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 5 là 1, số mũ lớn nhất của 101 là 1

Khi đó BCNN(2, 5, 101) = 2. 5. 101 = 1 010.

Chú ý: Nếu a,b,c đều là số nguyên tố thì BCNN(a,b,c)=a.b.c

Lời giải hay 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài