Giải Bài 2.54 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô từ Hoa Lư về Đại La (nay là Hà Nội) năm abcd thuộc thế kỉ thứ XI. Biết abcd là số có bốn chữ số chia hết cho cả 2; 5; 101. Em hãy cho biết vua Lý Thái Tổ đã dời đô vào năm nào.

Đề bài

Vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô từ Hoa Lư về Đại La (nay là Hà Nội) năm \(\overline {abcd} \) thuộc thế kỉ thứ XI. Biết \(\overline {abcd} \) là số có bốn chữ số chia hết cho cả 2; 5; 101. Em hãy cho biết vua Lý Thái Tổ đã dời đô vào năm nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm BCNN(2,5,101)

Lời giải chi tiết

Ta có: 2 = 2;

5 = 5;

101 = 101.

+ Không có thừa số nguyên tố chung và có thừa số riêng là 2; 5; 101.

+ Số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 5 là 1, số mũ lớn nhất của 101 là 1

Khi đó BCNN(2, 5, 101) = 2. 5. 101 = 1 010.

Chú ý: Nếu a,b,c đều là số nguyên tố thì BCNN(a,b,c)=a.b.c

Lời giải hay 


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí