Giải Bài 4.2 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ tam giác đều MNP có cạnh MN = 4cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(MN= a\).

Bước 2: Dùng ê ke có góc \({60^0}\), vẽ góc \(NMx\) bằng \({60^0}\).

Bước 3: Vẽ góc \(NMy = {60^0}\) hai tia \(Mx,Ny\) cắt nhau tại \(P\), ta được tam giác đều \(MNP\).

Lời giải chi tiết

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(MN= a\).

 

Bước 2: Dùng ê ke có góc \({60^0}\), vẽ góc \(NMx\) bằng \({60^0}\).

Bước 3: Vẽ góc \(NMy = {60^0}\) hai tia \(Mx,Ny\) cắt nhau tại \(P\), ta được tam giác đều \(MNP\).

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài