Giải Bài 4.7 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 4.8.

a) Hãy kiểm tra xem có mấy hình lục giác đều. Đó là những hình nào?

b) Có tất cả bao nhiêu tam giác đều?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Kiểm tra độ dài các cạnh của lục giác ABCDEF có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì ABCDEF là hình lục giác đều

+Kiểm tra tam giác nào có độ dài 3 cạnh bằng nhau thì là tam giác đều

Lời giải chi tiết

a) Dùng thước thẳng kiểm tra các cạnh ta thấy: 

+) AB = BC = CD = DE = EF = FA nên ta có ABCDEF là hình lục giác đều

+) MN = NP = PQ = QR = RS = SM nên ta có MNPQRS là hình lục giác đều.

Vậy có 2 hình lục giác đều là ABCDEF và MNPQRS.

b) Dùng thước thẳng hoặc compa để kiểm tra, ta thấy MN = CN = CM nên tam giác CMN là tam giác đều

Tương tự kiểm tra với các tam giác khác, ta thấy các tam giác đều là: ACE, BDF, ASR, BMS, DNP, EPQ, FQR.

Vậy ta có 8 giác đều là tam giác ACE, BDF, ASR, BMS, DNP, EPQ, FQR, CMN.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Hỏi bài