Giải Bài 4.7 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Quan sát Hình 4.8. a) Hãy kiểm tra xem có mấy hình lục giác đều. Đó là những hình nào? b) Có tất cả bao nhiêu tam giác đều?

Đề bài

Quan sát Hình 4.8.

a) Hãy kiểm tra xem có mấy hình lục giác đều. Đó là những hình nào?

b) Có tất cả bao nhiêu tam giác đều?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Kiểm tra độ dài các cạnh của lục giác ABCDEF có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì ABCDEF là hình lục giác đều

+Kiểm tra tam giác nào có độ dài 3 cạnh bằng nhau thì là tam giác đều

Lời giải chi tiết

a) Dùng thước thẳng kiểm tra các cạnh ta thấy: 

+) AB = BC = CD = DE = EF = FA nên ta có ABCDEF là hình lục giác đều

+) MN = NP = PQ = QR = RS = SM nên ta có MNPQRS là hình lục giác đều.

Vậy có 2 hình lục giác đều là ABCDEF và MNPQRS.

b) Dùng thước thẳng hoặc compa để kiểm tra, ta thấy MN = CN = CM nên tam giác CMN là tam giác đều

Tương tự kiểm tra với các tam giác khác, ta thấy các tam giác đều là: ACE, BDF, ASR, BMS, DNP, EPQ, FQR.

Vậy ta có 8 giác đều là tam giác ACE, BDF, ASR, BMS, DNP, EPQ, FQR, CMN.


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí