Giải Bài 4.8 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 4.11 và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cạnh và góc ở các tứ giác. Tứ giác đó:

+Là hình chữ nhật nếu có 4 góc bằng \(90^0\)

+Là hình thoi nếu có 4 cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 4. 11, ta thấy:

+) Hình chữ nhật là: hình b

+) Hình thoi là: hình d

Lời giải hay

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài