Giải Bài 4.14 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh bằng 5cm và một góc bằng 60o.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 5cm và có một góc bằng 60o:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 5cm

Bước 2: Đặt ê ke có góc \(60^0\)  trùng với điểm M, kẻ đường thẳng Mx 

Bước 3: Trên đường thẳng Mx lấy điểm Q sao cho MQ = 5cm.

Bước 4. Vẽ đường thẳng đi qua Q song song với MN, đường thẳng qua N song song với MQ, hai đường thẳng này cắt nhau tại P. Ta được hình thoi MNPQ.

 

Lời giải chi tiết

*Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 5cm và có một góc bằng 60o:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 5cm

Bước 2: Đặt ê ke có góc \(60^0\)  trùng với điểm M, kẻ đường thẳng Mx 

Bước 3: Trên đường thẳng Mx lấy điểm Q sao cho MQ = 5cm.

Bước 4. Vẽ đường thẳng đi qua Q song song với MN, đường thẳng qua N song song với MQ, hai đường thẳng này cắt nhau tại P. Ta được hình thoi MNPQ.

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hỏi bài