Giải Bài 4.18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cắt ba hình tam giác đều có cạnh 4cm rồi ghép thành một hình thang cân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cắt 3 hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép

Lời giải chi tiết

+) Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm

+) Ghép lại như sau:

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài