Giải Bài 4.15 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 4.13 và kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình thoi không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Đo các cạnh của tứ giác. Tứ giác là hình thoi nếu có 4 cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết

Dùng thước thẳng hoặc compa kiểm tra ta thấy: MN = NP = PQ = MQ, nghĩa là 4 cạnh bằng nhau nên MNPQ là hình thoi.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài