Giải Bài 4.11 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 4cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua N. lấy điểm P trên đường thẳng đó sao cho NP = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua P và song song với cạnh MN. Vẽ đường thẳng đi qua M và song song với cạnh NP.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại Q, ta được hình thoi MNPQ.

Lời giải chi tiết

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 4cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua N. lấy điểm P trên đường thẳng đó sao cho NP = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua P và song song với cạnh MN. Vẽ đường thẳng đi qua M và song song với cạnh NP.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại Q, ta được hình thoi MNPQ.

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài