Giải Bài 4.9 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 4.12 và cho biết hình nào là hình bình hành, hình nào là hình thang cân.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cạnh của tứ giác:

+ Nếu 2 cặp cạnh đối song song thì tứ giác là hình bình hành

+ Nếu 1 cặp cạnh đối song song và 2 cạnh bên bằng nhau thì tứ giác là hình thang cân

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 4. 12, ta thấy:

+) Hình bình hành là: hình c

+) Hình thang cân là: hình b

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài