Giải Bài 4.19 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cắt tám hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên để xếp thành mặt chiếc khay đựng mứt Tết như hình Hình 4.16

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cắt 8 hình thang có đáy nhỏ bằng cạnh bên rồi xếp như hình 4.16

Lời giải chi tiết

+) Cắt 8 hình thang có đáy nhỏ bằng cạnh bên

+) Xếp lại như hình 4.16

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài