Giải Bài 4.6 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy cắt 6 hình tam giác đều có cạnh là 5 cm và ghép lại thành một hình lục giác đều (H.4.7). Hãy tính độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều vừa ghép được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều bằng hai lần cạnh của tam giác đều

Lời giải chi tiết

Độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều bằng hai lần cạnh của tam giác đều

Do đó độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều vừa ghép được là:

5. 2 = 10 (cm)

Vậy độ độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều vừa ghép được là 10cm.

 Lời giải hay


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hỏi bài