Giải Bài 4.23 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một người dự định dùng một thanh sắt dài 6m để làm một song sắt cho ô thoáng của cửa sổ có kích thước như Hình 4.19. Hỏi vật liệu người đó chuẩn bị có đủ không? (Bỏ qua mối nối).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng độ dài sắt cần để làm ô thoáng là tổng chu vi hình chữ nhật, hình thoi và 2 đường chéo của hình thoi

Tổng độ dài sắt cần nếu lớn hơn 6 thì vật liệu chuẩn bị không đủ

Lời giải chi tiết

Chu vi của hình chữ nhật lớn là:

2. (80 + 60) = 280 (cm)

Chu vi của hình thoi là: 

50. 4 = 200 (cm)

Độ dài hai đường chéo của hình thoi là:

60 + 80 = 140 (cm)

Tổng độ dài sắt cần làm ô thoáng là:

280 + 200 + 140 = 620 (cm)

Đổi 620cm = 6,2 m 

Mà người đó dự định dùng một thanh sắt dài 6m để làm một song sắt cho ô thoáng của cửa sổ thì vật liệu người đó chuẩn bị không đủ vì tổng độ dài sắt cần làm ô thoáng là 6, 2 m > 6 m.

Vậy vật liệu người đó chuẩn bị không đủ.


Lời giải hay

 


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hỏi bài