Giải Bài 9.22 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Số lượng xem trên YouTube của một số nhóm nhạc tại các nước Đông Nam Á được biểu diễn bằng biểu đồ cột sau đây:

a)     Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp, biết số lượng lượt người xem trên YouTube của nhóm C là 1 475 000 000 lượt xem.

b)    Lập bảng thống kê biểu thị dữ liệu đã được biểu diễn trong biểu đồ trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý đơn vị.

Lập bảng

Lời giải chi tiết

a)     Số lượng lượt người xem trên YouTube của nhóm C là 1 475 triệu lượt xem.

Dấu “?” là 1 475.

b)    Ta được bảng sau:

Nhóm nhạc

A

B

C

D

Số lượt xem (triệu lượt)

540

1 448

1 475

324


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu