Giải Bài 9.27 trang 75 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn số lượng vé bán được với các mức giá khác nhau của một buổi hòa nhạc.

a)     Tổng số vé bán được là bao nhiêu?

b)    Tổng số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c)     Nếu nhà hát có 2 000 ghế thì số vé bán được chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ

a)     Tính tổng số vé bán được

b)    Số tiền  = số vé. Giá vé

c)     Tổng số vé bán được : tổng số ghế .100%

Lời giải chi tiết

a)     Tổng số vé bán được là:

700 + 500 + 300 + 100+ 100 = 1 700 (vé)

b)    Tổng số tiền bán vé thu được là:

700 . 100 + 500 . 150 + 300. 200 + 100. 500 + 100. 1 000 = 355 000 (nghìn đồng) = 355 triệu đồng

c)     Nếu nhà hát có 2 000 ghế thì số vé bán được chiếm: \(\frac{{1700}}{{2000}}.100\%  = 85\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu