Giải Bài 8.54 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Xem hình 8.32 và điền tên cho các điểm và đường thẳng còn lại biết rằng:

  1. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C.
  2. Hai đường thẳng b và c cắt nhau tại A.
  3. Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điền tên cho giao điểm của 2 đường thẳng

Lời giải chi tiết

Ta được hình vẽ sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu