Giải Bài 9.13 trang 67 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng thống kê sau đây cho biết số dân của một số địa phương tại thời điểm năm 2019.

a)     Đơn vị tính số dân của các địa phương trong bảng trên là gì?

b)    Trong các địa phương trên, địa phương nào đông dân nhất, ít dân nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số liệu

Lời giải chi tiết

a)     Đơn vị tính số dân của các địa phương trong bảng trên là: nghìn người.

b)    Trong các địa phương trên, Hà Nội có đông dân nhất ( 8 094 nghìn người) ; Hà Giang ít dân nhất ( 858 nghìn người).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu