Giải Bài 9.18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Số học sinh khối 6 đến thư viện của trường mượn sách vào các ngày trong tuần dược thống kê trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: Số học sinh khối 6 đến thư viện mỗi ngày đều chia hết cho 8. Ta lấy mỗi biểu tượng tương ứng với 8 học sinh

Lời giải chi tiết

a)Vì số học sinh khối 6 đến thư viện mỗi ngày đều chia hết cho 8. Ta lấy mỗi biểu tượng tương ứng với 8 học sinh.

Như vậy:

+ Thứ 2 : 24:3 = 3 (biểu tượng)

+ Thứ 3: 32:8 = 4 (biểu tượng)

+ Thứ 4: 8:8 = 1 (biểu tượng)

+ Thứ 5: 16:8 = 2 (biểu tượng)

+ Thứ 6: 40:8 = 5 (biểu tượng)

Ta được biểu đồ tranh như sau:

 

b)Ngày thứ Sáu có số học sinh đến thư viện nhiều nhất (40 học sinh)

Ngày thứ Tư có học sinh đến thư viện ít nhất (8 học sinh)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu