Giải Bài 9.16 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một hiệu bánh đã thống kê số lượng cuộc gọi đến đặt hàng vào các ngày trong tuần và biểu diễn bằng biểu đồ tranh sau đây:

Tổng cộng có bao nhiêu cuộc gọi đến hiệu bánh vào các ngày trong tuần? Ngày nào hiệu bánh nhận được nhiều hơn 24 cuộc gọi đến?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ.

Tổng cộng số cuộc gọi  = Tổng số cuộc gọi của các ngày

Lời giải chi tiết

Tổng cộng có số cuộc gọi đến hiệu bánh vào các ngày trong tuần là:

5.5 + 3.5 + 6.5 + 4.5 + 4.5 = 110 (cuộc gọi)

Số cuộc gọi đến vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 lần lượt là: 25; 15; 30; 20; 20 cuộc gọi.

Ngày thứ Hai và thứ Tư hiệu bánh nhận được nhiều hơn 24 cuộc gọi đến.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu