Giải Bài 9.14 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng sách giáo khoa lớp 6 – Bộ kết nối tri thức với cuộc sống, bán được tại một hiệu sách vào ngày Chủ nhật vừa qua.

a)     Sách nào bán được nhiều nhất, ít nhất.

b)    Tổng số cuốn sách giáo khoa lớp 6 mà hiệu sách bán được trong ngày Chủ nhật vừa qua là bao nhiêu cuốn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ

Tổng số sách = Tổng số sách bán được ở mỗi môn

Lời giải chi tiết

a)     Sách bán được nhiều nhất là: Toán;

Sách bán được ít nhất là: Tin học; Lịch sử và Địa lí

b)    Tổng số cuốn sách giáo khoa lớp 6 mà hiệu sách bán được trong ngày Chủ nhật vừa qua là:

7.9 + 4.9 + 2.9 + 2.9 + 6.9 = 189(cuốn)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu