Giải Bài 1.40 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a) 91. 11 b) 45. 12

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a) 91. 11       b) 45. 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: c. (a+b)= a.c +c.b

Lời giải chi tiết

a) 91. 11 = 91. (10 + 1) = 91. 10 + 91. 1 = 910 + 91 = 910 + (90 + 1) = (910 + 90) + 1 

= 1000 + 1 = 1 001

b) 45. 12 = 45. (10 + 2) = 45. 10 + 45. 2 = 450 + 90 = (440 + 10) + 90 = 440 + (90 + 10) = 440 + 100 = 540.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 88 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí