Giải Bài 1.43 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dưới đây là ảnh chụp bài kiểm tra của bạn Lê, cô giáo phê Sai. Hãy giải thích những lỗi sai của bạn Lê.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện đặt tính( chú ý khi tính tích riêng, chia đến hàng cuối cùng, số dư không được lớn hơn số chia,..)


Lời giải chi tiết

+) Phép tính thứ nhất: 

Ở tích riêng thứ hai phải là 6. 6 = 36 chứ không phải 6. 6 = 34 như bài Lê làm

+) Phép tính thứ hai:

Trong phép tính thứ hai số dư 21 lớn hơn số chia 17 nên không đúng vì 55: 17 = 3 (dư 4)

+) Phép tính thứ ba: 

Bạn chưa thực hiện chia đến tận cùng. Ta còn phải chia 5 cho 8 (được 0 dư 5). Vậy thương phải là 30

Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu

Hỏi bài