Giải Bài 1.45 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Giả sử máy tính cầm tay của bạn bị hỏng các phím  

Với các phím còn lại, bạn cần bấm thế nào để màn hình hiện phép nhân có kết quả 3 232?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách số 3 232 thành tích của 2 số không chứa chữ số 2, 3

Lời giải chi tiết

Ta có: 3 232 = 3 200 + 32 = 32. 100 + 32 = 32. 100 + 32. 1 = 32. (100 + 1) = 32. 101 = (4. 8). 101 = 4. (8. 101) = 4. 808.

Vì vậy muốn màn hình hiện kết quả là 3 232 ta bấm lần lượt các phím:

Lời giải hay


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

Hỏi bài