Giải Bài 9.41 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hai ông Buffon và Pearson  tiến hành gieo một đồng xu nhiều lần, kết quả thu được như sau:

a)     Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt sấp” trong mỗi thí  nghiệm.

b)    Cả Buffon và Pearson đã tung tất cả bao nhiêu lần? Trong đó có bao nhiêu lần xuất hiện mặt sấp? Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt sấp dựa trên kết quả tổng hợp của cả hai thí nghiệm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt sấp bằng

Số lần xuất hiện mặt sấp : Tổng số lần tung đồng xu

Lời giải chi tiết

a)     *Thí nghiệm của Buffon có xác suất thực nghiệm là: \(\frac{{22000}}{{40000}} = \frac{{11}}{{20}}\)

*Thí nghiệm của Pearson có xác suất thực nghiệm là: \(\frac{{120000}}{{240000}} = \frac{1}{2}\)

     b) Cả Buffon và Pearson đã tung tất cả số lần là: 40 000 + 240 000 = 280 000 (lần)

Trong đó, số lần xuất hiện mặt sấp là: 22 000 + 120 000 = 142 000 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt sấp dựa trên kết quả tổng hợp của cả hai thí nghiệm là:

\(\frac{{142000}}{{280000}} = \frac{{71}}{{140}}\)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu