Giải Bài 9.42 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một xạ thủ bắn 200 viên đạn vào một mục tiêu và thấy có 148 viên trúng mục tiêu. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Xạ thủ bắn trúng mục tiêu”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Xạ thủ bắn trúng mục tiêu” bằng

Số lần bắn trúng : tổng số lần bắn

Lời giải chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Xạ thủ bắn trúng mục tiêu” là:

\(\frac{{148}}{{200}} = \frac{{37}}{{50}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu