Giải Bài 5.22 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn OA.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

O là trung điểm của đoạn thẳng AB

Lời giải chi tiết

Vì O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB nên O là trung điểm của đoạn thẳng AB

Do đó độ dài đoạn thẳng AB gấp đôi độ dài đoạn thẳng OA hay độ dài đoạn thẳng OA bằng nửa độ dài đoạn thẳng AB.

Độ dài đoạn OA dài là: 4: 2 = 2 (cm)

Vậy OA = 2cm.

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài