Giải Bài 5.25 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy hoàn thiện các bước vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài