Giải Bài 6.45 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vé xem trận chung kết bóng đá Sea Game 30 được bán trực tiếp và bán qua mạng. Toàn bộ số vé bán qua mạng đã được bán hết trong 3 giờ, trong đó \(\frac{1}{3}\) số vé được bán hết trong giờ đầu tiên; giờ thứ hai bán được \(\frac{8}{{19}}\) tổng số vé bán được trong giờ thứ nhất và giờ thứ ba. Tính xem trong ba giờ bán vé qua mạng, giờ nào bán được ít vé nhất, giờ nào bán được nhiều vé nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giờ thứ hai bán được \(\frac{8}{{19}}\) tổng số vé bán được trong giờ thứ nhất và giờ thứ ba nên giờ thứ 2 bán được \(\frac{8}{{19 + 8}} = \frac{8}{{27}}\) tổng số vé

Số vé còn lại sau 2 giờ bán là số vé bán trong giờ thứ 3

So sánh phân số chỉ số vé bán được mỗi giờ so trên tổng số vé. Phân số lớn nhất thì số vé bán được nhiều nhất

Lời giải chi tiết

Vì giờ thứ hai bán được \(\frac{8}{{19}}\) tổng số vé bán được trong giờ thứ nhất và giờ thứ ba nên giờ thứ 2 bán được \(\frac{8}{{19 + 8}} = \frac{8}{{27}}\) tổng số vé

Giờ thứ ba bán được:

\(1 - \frac{1}{3} - \frac{8}{{27}} = \frac{{10}}{{27}}\)(tổng số vé)

Vì \(\frac{8}{{27}} < \frac{1}{3} < \frac{{10}}{{27}}\) nên giờ thứ 2 bán được ít vé nhất, giờ thứ 3 bán được nhiều vé nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu