Giải Bài 6.44 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a)     Số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp, biết \(\frac{4}{7}\) số học sinh cả lớp là nữ?

b)    \(\frac{2}{5}\) vận tốc xe máy bằng \(\frac{1}{4}\) vận tốc xe ô tô. Vận tốc xe máy bằng bao nhiêu phần vận tốc ô tô?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ và chia phân số

Lời giải chi tiết

a)     Số học sinh nam bằng số phần học sinh cả lớp là:

\(1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}\)

b)    Vận tốc xe máy bằng số phần vận tốc ô tô là:

\(\frac{1}{4}:\frac{2}{5} = \frac{5}{8}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu