Giải Bài 3.18 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính một cách hợp lí: a) 387 + (-224) + (-87); b) (-75) + 329 + (-25)

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 387 + (-224) + (-87);

b) (-75) + 329 + (-25)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Nhóm các số nguyên có tổng “ đẹp”

+Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

Lời giải chi tiết

a) 387 + (-224) + (-87) = [(387) + (-87)] + (-224) = (387 – 87) + (-224) = 300 + (-224) 

= 300 – 224 = 76.

b) (-75) + 329 + (-25) = [(-75) + (-25)] + 329 = -(75 + 25) + 329 = - 100 + 329 

= 329 – 100 = 229.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí