Giải Bài 3.19 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính một cách hợp lí: a) 11 + (-13) + 15 + (-17); b) (-21) + 24 + (-27) + 31.

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 11 + (-13) + 15 + (-17);

b) (-21) + 24 + (-27) + 31.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số nguyên thành 2 cặp, tính tổng từng cặp

Lời giải chi tiết

a) 11 + (-13) + 15 + (-17) = [11 + (-13)] + [15 + (-17)] = [-(13 – 11)] + [- (17 – 15)] = (-2) + (-2) = -(2+2) = -4

b) (-21) + 24 + (-27) + 31 = [(-21) + 24] + [(-27) + 31] = (24 – 21) + (31 – 27) = 3 + 4 = 7


Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí