Giải Bài 3.11 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện phép tính:

a)(-107) + (+92)

b) 329 + (-315).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

Lời giải chi tiết

a) (-107) + (+92) = - (107 – 92) = -15

b) 329 + (-315) = 329 – 315 = 14.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài