Giải Bài 4.30 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 4.23, kiểm tra và gọi tên hình lục giác đều, hình thoi, hình tam giác đều.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cạnh có bằng nhau không

Lời giải chi tiết

Sử dụng thước thẳng để đo, ta nhận thấy:

+) AB = BC = CD = DE = EF = FA nên ABCDEF là hình lục giác đều.

+) AO = OE = EF = FA nên AOEF là hình thoi.

+) OD = DE = OE nên tam giác ODE là tam giác đều.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài