Giải Bài 4.31 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Quan sát Hình 4.24: a) Kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình vuông không? b) Tứ giác MKCH có là hình thang cân không?

Đề bài

Quan sát Hình 4.24:

a) Kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình vuông không?

b) Tứ giác MKCH có là hình thang cân không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Kiểm tra tứ giác MNPQ nếu có các cạnh bằng nhau, các góc đều vuông thì MNPQ là hình vuông

+Tứ giác MKCH có 2 cạnh đáy song song và 2 cạnh bên bằng nhau thì là hình thang cân

Lời giải chi tiết

+) Dùng ê ke kiểm tra ta thấy tứ giác MNPQ có các góc M, góc N, góc P, góc Q đều bằng 90o

+) Dùng thước thẳng đo ta thấy MN = NP = PQ = QM

Do đó tứ giác MNPQ là hình vuông.

+) Vì tứ giác MNPQ là hình vuông nên MN và PQ là hai đường thẳng song song với nhau

Ta cũng đo được MH = KC, tức là là hai cạnh bên bằng nhau.

Do đó tứ giác MKCH là hình thang cân.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí