Giải Bài 4.29 trang 76 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Hình vuông có độ dài cạnh bằng 3, 5cm;

b) Hình chữ nhật có độ dài một cạnh bằng 6cm và diện tích bằng 48 cm2

c) Hình thoi có độ dài cạnh bằng 6cm và một góc bằng 60o.

d) Hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 4cm và 6cm, chiều cao bằng 3cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 3,5 cm

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3,5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 3,5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3,5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

 

b) Hình chữ nhật có độ dài một cạnh bằng 6cm và diện tích bằng 48 cm2

Độ dài còn lại của hình chữ nhật là: 48: 6 = 8 (cm)

Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 8 cm, một cạnh bằng 6 cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 6 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 6 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

 

c) Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6cm bằng ê ke có góc bằng 60o f:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm

Bước 2: Đặt ê ke có góc 60o trùng với điểm M, kẻ đường thẳng Mx 

Bước 3: Trên đường thẳng Mx lấy điểm Q sao cho MQ = 6cm.

Bước 4. Vẽ đường thẳng đi qua Q song song với MN, đường thẳng qua N song song với MQ, hai đường thẳng này cắt nhau tại P. Ta được hình thoi MNPQ.

 

d) Hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 4cm và 6cm, chiều cao bằng 3cm.

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 6cm, đoạn thẳng AH vuông góc với AB có AH = 3cm.

Bước 2: Qua H kẻ đường thẳng Hx song song với AB

Bước 3: Trên tia Hx lấy điểm D sao cho AD = 4cm

Bước 4: Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt Hx tại C. Ta được hình bình hành ABCD

Lời giải chi tiết

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 3,5 cm

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3,5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 3,5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3,5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

b) Hình chữ nhật có độ dài một cạnh bằng 6cm và diện tích bằng 48 cm2

Độ dài còn lại của hình chữ nhật là: 48: 6 = 8 (cm)

Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 8 cm, một cạnh bằng 6 cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 6 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 6 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

c) Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6cm bằng ê ke có góc bằng 60o f:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm

Bước 2: Đặt ê ke có góc 60o trùng với điểm M, kẻ đường thẳng Mx 

Bước 3: Trên đường thẳng Mx lấy điểm Q sao cho MQ = 6cm.

Bước 4. Vẽ đường thẳng đi qua Q song song với MN, đường thẳng qua N song song với MQ, hai đường thẳng này cắt nhau tại P. Ta được hình thoi MNPQ.

d) Hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 4cm và 6cm, chiều cao bằng 3cm.

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 6cm, đoạn thẳng AH vuông góc với AB có AH = 3cm.

Bước 2: Qua H kẻ đường thẳng Hx song song với AB

Bước 3: Trên tia Hx lấy điểm D sao cho AD = 4cm

Bước 4: Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt Hx tại C. Ta được hình bình hành ABCD


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.