Giải Bài 4.32 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy cắt miếng bìa hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 4cm và 9cm (H.4.25) thành bốn mảnh rồi ghép bốn mảnh này (không chồng lên nhau) để tạo thành một hình vuông.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Nhận thấy diện tích hình chữ nhật là 9.4=36 (cm2). Nên khi cắt ghép, hình vuông thu được cũng phải có diện tích 36 (cm2). Do đó cạnh hình vuông là 6 cm

+Cắt hình chữ nhật trên thành 4 hình chữ nhật

Lời giải chi tiết

+Nhận thấy diện tích hình chữ nhật là 9.4=36 (cm2). Nên khi cắt ghép, hình vuông thu được cũng phải có diện tích 36 (cm2). Do đó cạnh hình vuông là 6 cm

Cách 1. Cắt hình chữ nhật thành 4 hình chữ nhật nhỏ theo nét đứt

 

Ghép lại thành hình vuông ta được:

 

Cách 2. Cắt hình chữ nhật thành 4 hình chữ nhật nhỏ theo nét đứt

 

Ghép lại thành hình vuông ta được:

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài