Giải Bài 8.20 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử tia AB và AC là hai tia đối nhau. Hãy vẽ hình và cho biết trong ba điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi điểm O nằm trên đường thẳng chia đường thẳng thành 2 phần. Mỗi phần là 1 tia. 2 tia đó là 2 tia đối nhau

Lời giải chi tiết

Điểm A nằm giữa 2 điểm B và C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu