Giải Bài 8.16 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy.

Vẽ hình và kể tên các tia mà em nhìn thấy trên hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ đường thẳng xy. Lấy A,B nằm trên xy

Lời giải chi tiết

Các tia là: AB, Ax, Ay, BA, Bx, By


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu