Giải Bài 8.24 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó.

H = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm Q, hoặc X là điểm nằm cùng phía với Q đối với P}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình

Lời giải chi tiết

Tập hợp H là tia PQ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu