Giải Bài 8.23 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O

Giả sử điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Nếu M thuộc tia Ox thì kết luận nào sau đây là đúng?

a)     N nằm trên tia Ox;

b)    N nằm trên tia đối của tia Ox.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và kiểm tra các kết luận

Lời giải chi tiết

Khẳng định b là đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu