Giải Bài 8.25 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó.

G = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm nằm khác phía với Q đối với P}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình

Lời giải chi tiết

Tập hợp G là tia đối của tia PQ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu