Giải Bài 8.18 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử tia Ax trùng với tia AB ( tức là cách gọi khác của tia AB). Hãy vẽ hình và cho biết tia nào trùng với tia BA.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 tia trùng nhau khi chúng chung gốc; mọi điểm thuộc tia này cũng thuộc tia kia

Lời giải chi tiết

Tia By trùng với tia BA


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu