Giải Bài 8.10 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kiểm tra xem ba điểm I, J,và K trong bài 8.9 có thẳng hàng không. Em đã kiểm tra bằng cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đặt thước thẳng đi qua 2 điểm trong số 3 điểm đó. Nếu nó cũng đi qua điểm thứ 3 thì 3 điểm thẳng hàng

Lời giải chi tiết

3 điểm I, J,và K trong bài 8.9 thẳng hàng. Em kiểm tra bằng cách đặt thước thẳng đi qua 2 điểm trong số 3 điểm đó. Nếu nó cũng đi qua điểm thứ 3 thì 3 điểm thẳng hàng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu