Giải Bài 8.2 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Hãy kể một tên khác của đường thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng AB còn gọi là đường thẳng BA

Lời giải chi tiết

Một tên khác của đường thẳng AB là BA


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu