Giải Bài 8.11 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho Hình 8.10

a)     Kiểm tra xem hai đường thẳng AB và CD có song song với nhau không. Làm tương tự đối với hai đường thẳng AD và BC.

b)    Tìm điểm I sao cho ba điểm A,I,C thẳng hàng, ba điểm B,I,D cũng thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm I là giao điểm của AC và BD thì ba điểm A,I,C thẳng hàng, ba điểm B,I,D cũng thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a) 2 đường thẳng AB và CD song song

2 đường thẳng AD và BC song song

b) Điểm I là giao điểm của AC và BD


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu