Giải Bài 8.7 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Ba đường thẳng a,b,c cùng đi qua điểm S; Ba điểm A \( \in \) a, B\( \in \) b, C \( \in \) c thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ 3 đường thẳng a,b,c cùng đi qua 1 điểm

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu