Giải Bài 8.5 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Đường thẳng d và hai điểm A \( \in \) d và B \( \notin \) d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng d và lấy điểm A bất kì nằm trên d, B bất kì không nằm trên d

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu